Novinky

Novinky nielen v našom odbore...

 • Novinky,  Ponuka býkov

  NOVINKY z Osnabrücku

  GENIUS, MIRCO a SKY-RED PP sú najväčšími víťazmi zmien RZG

  Je nesmierne potešiteľné, že súčasní hlavní býci z OHG sú priekopníkmi vďaka svojim vynikajúcim zdravotným hodnotám (OHG je priekopníkom so svojím „programom GKuh“ (https://www.gkuh.de/Texte/background_project1. html), ktorý sa začal v roku 2009 pre zber zdravotných údajov).

  Vynikajúce údaje o exteriéri pomohli zaradiť ich medzi víťazov tohtoročného aprílového hodnotenia plemenných hodnôt a to aj napriek spomínanej základnej úprave o -6,1 bodu RZG. Dokonca sa im podarilo zvýšiť ich vlastné RZG proti minulému hodnoteniu.

  Napriek novému zloženiu RZG s menším dôrazom na mlieko je SAMUEL P na druhom mieste s gRZM 149 podľa celkovej plemennej hodnoty všetkých nemeckých bezrohých býkov Pp. Však s produkciou +1 803kg mlieka, plusovými zložkami, dlhovekosťou 122, ľahkými pôrodmi, plemennou hodnotou pre zdravie 123, a odolnosťou na mastitídu 112 niet sa ani čomu čudovať.

  S NTM 34 v Škandinávii, PF 145 v Poľsku a ISU 197 vo Francúzsku patrí outcrossový býk MIRCO k špičke plemena. Špecialista na dlhovekosť 121 a s plemennou hodnotou pre zdravie 121 patrí k špičke plemena. Ďaľšie skvelé hodnoty má na zdravie metabolizmu a dermetitídu. V Exteriéri je to špička plemena s hodnotou vemena 128.

   
  
  
   

  Komplexný býk CALVIN dokázal ďalej upevniť svoju pozíciu aj napriek základnej adaptácii a dedičnosti hodnoty gRZM 152!.Mlieko +2101kg, dlhovekosť 118,somatika115 a plemenná hodnota zdravia 124! V tej vyniká hlavne zdravým komčatín a odolnosťou na dermatitídu. CALVIN sa tiež veľmi vysoko drží v Holandsku s NVI 323.

   
   

  GENIUS je v súčasnosti najpopulárnejším otcom v oblasti OHG. Vďaka jeho silným chovateľským hodnotám, najmä pre mnohé problémové oblasti chovu, a opätovnému výraznému zvýšeniu chovateľskej hodnoty sa zvýšila jeho popularita. Výborný exteriér, vemeno 139,zdravie 127, dlhovekosť 125, somatika 119 sú len niektoré z jeho skvelých plemenných hodnôt.

   
  
  
  

  Vďaka pozitívnemu vývoju v oblasti plemenných hodnôt sa homozygotne bezrohý a mimoriadne komplexný SKY-RED PPbude aj naďalej tešiť veľkej obľube. Vemeno 124, zdravie 120, výborná vitalita teliat 112 a odolnosť voči mastitídam 115 sú viac ako len výborné hodnoty. Ale SKY-RED PPje hlavne špecialista na zložky+0,5%tuk a +0,19%bielkovín je jeho výhodou medzi červenými  holsteinskými býkmi.

 • Novinky

  RZG prvýkrát s plemennou hodnotou zdravia

  Na tohtoročné aprílové hodnoty chovu má vplyv niekoľko zmien:

  1.preladenie celkovej chovnej hodnoty RZG

  2.úpravy základných plemenných hodnôt

  Po prvýkrát od roku 2008 sa zmenil výpočet RZG. Váha produkcie mlieka (RZM) sa znížila zo 45% na 36%, čím vysoko produkční plemeníci stratili svoje popredné miesta v nemeckej celkovej pemennej hodote RZG.

  Plemenná hodnota zdravia(RZGesund) bola prvý krát integrovaná do RZG, ktorá aritmeticky získava svoju vlastnú váhu 18%. Spolu s ďalšími hodnotami za fines znaky a znakmi za menežment sa váha pre oblasť zdravia zvyšuje zo 40% na 49%. Váha pre exteriér ostávana konštantné na 15%, ale váha pre vemeno, končatiny a stavbu tela sa mení.

  Porovnanie starých a nových hodnôt v RZG
  Plemenné hodnotystaré RZGnové  RZGstaré RZGnové  RZG
  RZM -plemenná hodnota mlieka45%36%Produkcia mlieka45%36%
  RZGesund -plemenná hodnota zdravia0%18%  
  RZN – dlhovekosť20%18%  
  RZR – plodnosť dcér10%7%  
  RZ- vitalita teliat0%3%  
  RZKm -pôrody dcér3%1,50%  
  RZKd- pôrody býk0%1,50%  
  RZS – somatika7%0%Zdravie40%49%
  Vemeno7,50%6,75%  
  Končatiny7,50%5,25%  
  Savba tela0%3%Exteriér15%15%

  Významné zvýšenie rozšírenia chovnej hodnoty RZGesund a ďalšie mierne zvýšenie rozšírenia chovnej hodnoty RZE vedie tiež k celkovému zvýšeniu hodnôt RZG. Pretože preverení býci, ktorých dcéry už boli hodnotené, nemohli byť hodnotené na zdravie kvôli predtým chýbajúcim chovateľským hodnotám, sú kvôli uvedeným účinkom v porovnaní s genomickými býkmi v nevýhode. V prípade vysoko prevereného býka, akým je Osnabrücký SINUS (nemecké číslo 1 pre RZG v decembri 2020), sa uvedené hodnoty(vrátane základnej úpravy) znižjú o stratu 10 RZG bodov na RZG 145.(podľa staršieho prepočtu by mal RZG 155) Najneskôr o necelé štyri roky by už preverení býci nemali mať túto nevýhodu, takže rozdiel medzi najlepšími genomickými a najlepšími preverenými býkmi sa opäť zmenší.

  Väčšie rozšírenie plemenných hodnôt je sprevádzané vyššou spoľahlivosťou plemenných hodnôt, čím sa kladné plemenné hodnoty ešte zvyšujú a negatívne hodnoty sa ešte zhoršujú. Preto je v zásade ťažšie nájsť bezchybné dcéry preverených býkov. Z dôvodu významného nárastu šírenia „RZGesund“ je skutočná váha zdravotných charakteristík, najmä v hornej časti genomických býkov, opäť výrazne silnejšia ako vyššie uvedená aritmetická váha 18%.

  Víťazmi týchto zmien sú býci s vysokou plemennou hodnotou zdravia, so skvelými vlastnosťami v oblasti kondície a plodnosti a tiež s dobrými hodnotami pre vemeno, nohy a stavbu tela –  teda býci, ktorí špeciálnym spôsobom stelesňujú chovateľský cieľ Osnabrücku.

  V súlade s vysokou úrovňou chovateľského pokroku v Nemecku a najmä v chovateľskej oblasti Osnabrück boli tento rok v apríli vykonané aj nasledujúce nezanedbateľné úpravy základných plemenných hodnôt:

  RZG -6,1 RZM -3,0 RZE -3,4 RZ Geesund -4,3 RZN -1,8 RZS -1,3

          Tu vidíme, kde sa uberá vývoj chovu holsteina v Nemecku, ide o plemennú hodnotu zohladňujúcu nielen produkčné a exteriérové vlastnosti ale teraz aj plemennú hodnotu zdravia. Plemennú hodnotu zloženú z ďalších dvanástich hodnôt, ale čo je najdôležitejšie v jednej populácii s viac ako 2 mil. holsteinských kráv. Nie je to len zlepený index z rôznych znakov z rôznych populácii kráv s rôznymi plemennými hodnotami.

  RZG sa teraz stal jedinou plemennou hodnotou, kde je viac zastúpené zdravie ako produkcia. Je to jediná správna cesta ako vybudovať dlhoveké, vysokoprodukčné stádo s najlepšími ekonomickými ukazovateľmi. Jediná cesta v chove holsteina ako zachovať plodnosť a zdravie dojníc, aby Vám dali viac ako len 2 teľatá za svoj život u Vás. A v tom je skrytý zisk vašej farmy.

   
 • Novinky

  Novinky simmentál apríl 2020 – preverení býci

  Po dnešnom hodnotení sa opäť na čelo rebríčka dostal WABAN WLE-009 syn Willeho, ktorý tiež u nás pôsobil. Narastajúci počet dcér potvrdzuje jeho kvaliy, výborná produkcia mliea, dobré vemená, výborné fitnes znaky. Žiaľ býk už nežije a jeho dávky sú už vypredané. Som rád, že sa z jeho dcér môžu tešiť aspoň chovatelia v PD Neverice. WIKINGER, druhý býk z terajšieho rebríčka takriež ako WABAN nie je už dostupný.

  SEHRGUT  momentálne na piatom mieste, je býk s výbornou produkciou mlieka a bielkovín, ale jeho dcéry vynikajú hlavne výbornými fitnes znakmi, somatikou 122, zdravým vemena 120, vitalitou teliat 116 a dlhovekosťou 112. Samotný býk má výbornú plodnosť a ľahké pôrody. Z exteriérových vlastností vynikajú jeho dcéry hlavne výbornými končatinami a pekne utváranými vemenami bez paceckov.

  Viac: http://www.eurogenetik.com/?inc1=1&spe_intnr=17737&keine_samenausgabe=&suche_start=&suche_sortierung=spe_fv_gzw&ist_menueintnr=1045

  VILLEROY ďalší skvelý býk z BVN. Komplexný kombinovaný býk  s výbornou produkciou u dcér nad 8 000l a výbornou mäsovou úžitkovosťou FW118. Jeho dcéry vynikajú plodnosťou 116, dlhovekosťou 115 a pritom aj pri vysokej produkcii mlieka netrpia popôrodnými komplikáciami 113. Z exteriéru Villeroyove dcéry vynikajú pevnými končatinami a výbornými funkčnými vemenami. Niet divu, že obsadil šiestu priečku v dnešných aprílových hodnotách.

  Viac: http://www.eurogenetik.com/?inc1=1&spe_intnr=17586&keine_samenausgabe=&suche_start=&suche_sortierung=spe_fv_gzw&ist_menueintnr=1045i

  HURLY HUC-006 stále špička plemena, s výbornou produkciou mlieka, jeho dcéry na 3. Laktácii presahujú 9 000l, pri mäsovej úžitkovosti FW 113. Hurlyho dcéry vždy vynikli výbornými vemenami 118, no nielen po exteriérovej stránke, ale aj po funkčnej. Však odolnosť voči mastitídam majú 113, somatiku 106, ale aj uľahnutie po pôrode 114 a keď vezmeme do úvahy vlastnú plodnosť dcér až 116, a dlhovekosť 112 vychádza mi z toho len jedno. Hurlyho dcéry sú výnimočné, plodné, produkčné a bezproblémové. Jednoducho TOP.

  Viac: http://www.eurogenetik.com/?inc1=1&spe_intnr=17455&keine_samenausgabe=&suche_start=&suche_sortierung=spe_fv_gzw&ist_menueintnr=1045

  HERZSCHLAG sa pomaly dostáva do formy a už sú k dispozícii jeho dávky. Majlepší býk v rebríčku na produkciu mlieka MW141. Pri +1 416kg a vysoko plusových hodnotách zložiek je výnimočným synom Hutera.  Jeho dcéry majú dobrú aj mäsovú úžitkovosť FW 109.

  Viac: http://www.eurogenetik.com/?inc1=1&spe_intnr=20551&keine_samenausgabe=&suche_start=&suche_sortierung=spe_fv_gzw&ist_menueintnr=1045

  ORKA   je žltostrakatý býk s peknými a produkčnými komplexnými dcérami. Dobrá produkcia mlieka s výbornými zložkami a s potenciálom a druhých laktáciách kde má ešte málo dcér, ale už majú priemer 8361 kg, čo by ho mohlo dostať do prvej desiatky býkov. Uvidíme ako sa to bude vyvíjať. Teraz ale vieme, že jeho dcéry sú plodné, dlhoveké, s dobrou dojiteľnosťou. Dcéry  majú pevné končatiny a výborné vemená. Samotný ORKA má výbornú plodnosť. Verím že sa s ním čoskoro uvidíme aj v našich chovoch.

  Viac: http://www.eurogenetik.com/?inc1=1&spe_intnr=19586&keine_samenausgabe=&suche_start=&suche_sortierung=spe_fv_gzw&ist_menueintnr=1045

  EVERGREEN ERT-004 Býk s najlepším preverením v hodnotení. Však má 6000 dcér s uzavretou prvou laktáciou a viac ako 1000 na druhej a s priemernou produkciou 8460 kg mlieka K tomu výborná plodnosť, dobrá somatika, odolné vemená voči mastitíde to sú Evergreenove dcéry.

  Viac: http://www.eurogenetik.com/?inc1=1&spe_intnr=18343&keine_samenausgabe=&suche_start=&suche_sortierung=spe_fv_gzw&ist_menueintnr=1045

  Aprílové hodnoty preverených býkov: http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_abfrage_count.pl

 • Novinky

  Dezinfekcia

  Sme zodpovedný partner našich chovateľov a chceme zabezpečiť ich ochranu a zdravie. Preto sa budete stretávať s takýmto označením po dezinfekcii kontajnerov s ktorými prídeme do kontaktu. Po každej manipulácii s kontajnermi budú dezinfikované automaticky. Rozvozové kontajnery sa dezinfikujú po návšteve každej farmy. Dúfame že to spolu zvládneme.

 • Novinky,  Ponuka býkov

  URANUS MGL-024

  Preverený býk z produkcie českej firmy ZOOSERVIS a.s, ktorý naplnil svoje genomické predpoklady a potvrdil svoje prvé výsledky z preverenia. URANUS má 288 dcér v Českej republike, kde zlepšuje produkciu o famóznych +2 650 kg mlieka a to mu zaručuje vysokú hodnotu SIH 137 a tretie miesto v českom rebríčku preverených býkov. Pri tejto úžasnej produkcii má súčet vyprodukovaného tuku a bielkovín +129!! Taktiež má v Čechách potvrdené pôrody 112 a jeho dcéry úžasný typ 107 a končatiny 120. S prihliadnutím na extrémne množstvá, ktoré Uranusove dcéry produkujú, majú dobrú plodnosť 102. Čo sa týka vemena, URANUSove dcéry majú závesný väz 107, zadnú šírku upnutia vemena 138,výšku zadného upnutia vemena 113, takže dokážu udržať to extrémne množstvo mlieka, ktoré vyprodukujú. A toto sú dojnice ktoré chcete, ktoré Vám dajú maximum, veľmi veľa mlieka, budú mať dobre upnuté vemeno, budú stáť na pevných nohách a budú aj plodné. To Vám zabezpečí maximálny zisk pri výrobe mlieka.

 • Novinky,  Ponuka býkov

  NOBEL RED SRR-001

  Nobel red

  Nepríbuzný genomický býk na našu populáciu červeného holsteina, ktorý si z hodnotenia na hodnotenie udržiava fantastické hodnoty dlhovekosti 135, plodnosti dcér 119, ľahkosti pôrodov. Je to býk s najlepšími hodnotami na somatiku, zdravie vemena a z exteriéru vyniká super končatinami 119 a hlavne vemenom 129!!! Samotný býk má potvrdenú nadpriemernú plodnosť. Tieto hodnoty predurčujú Nobela použiť vo vašich stádach. NOBEL je nositeľom génu na B-kazein A2A2


  viac na: http://www.ohg-genetic.de/de/Sperma/Detailansicht…

 • Novinky

  Novinky Máj

  Vážení chovatelia prinášame Vám novinky po aprílových plemenných hodnotách. Na nasledujúcich stranách nájdete novinky v posune býkov, ktorých spermu Vám prinášame a novinky v našej ponuke. Teší ma, že stále Vám vieme zabezpečiť TOP genetiku všetkých plemien chovaných na Slovensku, napríklad býka Hurlyho HUC-006, najlepšieho prevereného simentálskeho býka od spoločnosti BVN.V červenej populácii holsteinského plemena už v našich chovoch známeho AIR REDa MED-073 ktorý je po apríli na 13. mieste medzi preverenými býkmi, a NOBEL RED SRR-001 je ôsmy medzi genomickými býkmi s RZG 153. V čiernej populácii holsteina Vám prinášame novinky špičkových býkov  s TPI 2 745 La Axela  a Zampanzara MGL-036 2658 TPI, sú to synovia po najlepšej dojnici v NM$ v Európe, ako aj býkov z produkcie OHG preverených aj genomických  s výbornými úžitkovými vlastnosťami a po zavedení nových plemenných hodnôt zdravia v nemeckej populácii špičku v plemene.  V tomto roku sme zmenili dodávateľa krycích pipiet a našim zákazníkom ku každej inseminačnej dávke dodávame len α Alpha pipety od IMV Technologies. Prečo? To sa dočítate nižšie.

  Marián Ofúkaný

 • Novinky

  Vitajte!

  Na tomto mieste onedlho pribudne nový web TopGenetik.sk. Prosíme o strpenie, na stránke intenzívne pracujeme. Ďakujeme!