Novinky,  Ponuka býkov

NOVINKY z Osnabrücku

GENIUS, MIRCO a SKY-RED PP sú najväčšími víťazmi zmien RZG

Je nesmierne potešiteľné, že súčasní hlavní býci z OHG sú priekopníkmi vďaka svojim vynikajúcim zdravotným hodnotám (OHG je priekopníkom so svojím „programom GKuh“ (https://www.gkuh.de/Texte/background_project1. html), ktorý sa začal v roku 2009 pre zber zdravotných údajov).

Vynikajúce údaje o exteriéri pomohli zaradiť ich medzi víťazov tohtoročného aprílového hodnotenia plemenných hodnôt a to aj napriek spomínanej základnej úprave o -6,1 bodu RZG. Dokonca sa im podarilo zvýšiť ich vlastné RZG proti minulému hodnoteniu.

Napriek novému zloženiu RZG s menším dôrazom na mlieko je SAMUEL P na druhom mieste s gRZM 149 podľa celkovej plemennej hodnoty všetkých nemeckých bezrohých býkov Pp. Však s produkciou +1 803kg mlieka, plusovými zložkami, dlhovekosťou 122, ľahkými pôrodmi, plemennou hodnotou pre zdravie 123, a odolnosťou na mastitídu 112 niet sa ani čomu čudovať.

S NTM 34 v Škandinávii, PF 145 v Poľsku a ISU 197 vo Francúzsku patrí outcrossový býk MIRCO k špičke plemena. Špecialista na dlhovekosť 121 a s plemennou hodnotou pre zdravie 121 patrí k špičke plemena. Ďaľšie skvelé hodnoty má na zdravie metabolizmu a dermetitídu. V Exteriéri je to špička plemena s hodnotou vemena 128.

Komplexný býk CALVIN dokázal ďalej upevniť svoju pozíciu aj napriek základnej adaptácii a dedičnosti hodnoty gRZM 152!.Mlieko +2101kg, dlhovekosť 118,somatika115 a plemenná hodnota zdravia 124! V tej vyniká hlavne zdravým komčatín a odolnosťou na dermatitídu. CALVIN sa tiež veľmi vysoko drží v Holandsku s NVI 323.

GENIUS je v súčasnosti najpopulárnejším otcom v oblasti OHG. Vďaka jeho silným chovateľským hodnotám, najmä pre mnohé problémové oblasti chovu, a opätovnému výraznému zvýšeniu chovateľskej hodnoty sa zvýšila jeho popularita. Výborný exteriér, vemeno 139,zdravie 127, dlhovekosť 125, somatika 119 sú len niektoré z jeho skvelých plemenných hodnôt.

Vďaka pozitívnemu vývoju v oblasti plemenných hodnôt sa homozygotne bezrohý a mimoriadne komplexný SKY-RED PPbude aj naďalej tešiť veľkej obľube. Vemeno 124, zdravie 120, výborná vitalita teliat 112 a odolnosť voči mastitídam 115 sú viac ako len výborné hodnoty. Ale SKY-RED PPje hlavne špecialista na zložky+0,5%tuk a +0,19%bielkovín je jeho výhodou medzi červenými  holsteinskými býkmi.