EISENHUT

EISENHUT

AT921271838
Dátum narodenia: 18.07.2017 Dcéry: 86, Spoľahlivosť: 95% ETOSCHA x GS WOHLTAT x MANITOBA

+601 kg

T -0,12% +14 kg
B +0,02% +23 kg
BK: A1A2 KK: AA
76 88 100 112 124
Rámec109
Osvalenie121
Končatiny113
Vemeno107
Veľkosť tela105malá
veľká
Dĺžka panvy111krátka
dlhá
Šírka panvy110úzka
široká
Hĺbka tela114plytká
hlboká
Sklon panvy110zdvihnutá
sklonená
Postoj zadných končatín98strmé
šabľovité
Vyjadrenie pät. kĺbu91plný
suchý
Sponka113mäkká
strmá
Uhol paznechtu123nízky
vysoký
Predné štvrte - dĺžka102krátka
dlhá
Zadné štvrte - dĺžka93krátka
dlhá
Predné štvrte - upnutie93voľné
pevné
Závesný väz111uvoľnený
silný
Hĺbka vemena103hlboké
plytké
Dĺžka ceckov101krátka
dlhá
Hrúbka ceckov101tenké
hrubé
Rozmiestnenie predných strukov113ďaleko
blízko
Rozmiestnenie zadných strukov102außen
innen
Post. zadných ceckov82ďaleko
blízko
Čistota vemena102výrastky
čisté
Dcéry: 44, Spoľahlivosť %: 91
Prírastok124
Výťažnosť108
Zatriedenie115
Dlhovekosť116
Perzistencia106
Dojiteľnosť84
Zdravie vemena125
Plodnosť dcér120
Pôrody105
Pôrody dcéry110
Zabrezávanie u jalovíc+1%
Somatika127
Vitalita teliat107
Mastitída113
Cysty105
Mliečna horúčka107