PAOLO

PAOLO

AT743016574
Dátum narodenia: 13.05.2021 Dcéry: 0, Spoľahlivosť: 82% POSITIV x DIAMANT x WIKINGER

+820 kg

T +0,00% +35 kg
B +0,05% +34 kg
BK: A2A2 KK: BB
76 88 100 112 124
Rámec104
Osvalenie100
Končatiny107
Vemeno106
Veľkosť tela106malá
veľká
Dĺžka panvy109krátka
dlhá
Šírka panvy100úzka
široká
Hĺbka tela98plytká
hlboká
Sklon panvy96zdvihnutá
sklonená
Postoj zadných končatín110strmé
šabľovité
Vyjadrenie pät. kĺbu113plný
suchý
Sponka101mäkká
strmá
Uhol paznechtu99nízky
vysoký
Predné štvrte - dĺžka100krátka
dlhá
Zadné štvrte - dĺžka102krátka
dlhá
Predné štvrte - upnutie102voľné
pevné
Závesný väz102uvoľnený
silný
Hĺbka vemena105hlboké
plytké
Dĺžka ceckov93krátka
dlhá
Hrúbka ceckov93tenké
hrubé
Rozmiestnenie predných strukov110ďaleko
blízko
Rozmiestnenie zadných strukov114außen
innen
Post. zadných ceckov107ďaleko
blízko
Čistota vemena98výrastky
čisté
Dcéry: 0, Spoľahlivosť %: 77
Prírastok103
Výťažnosť100
Zatriedenie97
Dlhovekosť117
Perzistencia98
Dojiteľnosť119
Zdravie vemena110
Plodnosť dcér108
Pôrody101
Pôrody dcéry103
Somatika106
Vitalita teliat106
Mastitída115
Cysty98