PEAK DELAP

PEAK DELAP

734HO00134
FLL-001
Dátum narodenia: 17.03.2020 Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť: 81% FASTBALL x POSITIVE x MODESTY

1 101 lbs

T +0,16% +88 lbs
B +0,03% +43 lbs
BK: A1A2 KK: AA
PTAT: 1,94, Končatiny: 0,82, Vemeno: 2,11
-2 -1 0 1 2
Rámec0,75malý
veľký
Konštitúcia-0,04slabá
hrubý
Hĺbka tela0,06plytká
hlboká
Mliečny typ1,61slabý
pevná
Sklon panvy0,58zdvihnutá
zrazené
Šírka panvy0,60úzka
široká
Postoj zadných končatín0,05strmý
šabľovité
Postoj zozadu0,49úzky
strmý
Sponka0,64plochý
jemná
Skóre končatín1,06strmý
široký
Predné upnutie vemena2,30slabé
dobrý
Zadná výška vemena2,91nízko
silné
Zadná šírka vemena2,55úzka
výrazný
Závesný väz1,02slabý
blízko
Hĺbka vemena1,64hlboké
blízko
Rozmiestnenie predných strukov0,50ďaleko
silné
Rozmiestnenie zadných strukov0,57ďaleko
plytké
Dĺžka strukov0,15krátke
dlhé
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 79
Dlhovekosť4,9
Pôrody2
Plodnosť dcér-0,2
Zabrezávanie u jalovíc+2,2
Zabrezávanie u kráv+0,8
Somatika2,90
Konverzia krmiva+228
Mliečna horúčka-0,1
Dislokácia slezu+0,7
Ketóza+2,0
Mastitída+1,4
Metritída+1,2
Zadržaná placenta-0,1