PEAK JARVIS

PEAK JARVIS

734HO00146
Dátum narodenia: 21.02.2021 Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť: 79% ALTAHAILED x PURSUIT x ALTAROBSON

671 lbs

T +0,18% +76 lbs
B +0,09% +46 lbs
BK: A2A2 KK: AA
PTAT: 1,71, Končatiny: 0,96, Vemeno: 1,96
-2 -1 0 1 2
Rámec0,56malý
veľký
Konštitúcia-0,16slabá
hrubý
Hĺbka tela-0,18plytká
hlboká
Mliečny typ1,34slabý
pevná
Sklon panvy-0,66zdvihnutá
zrazené
Šírka panvy0,6úzka
široká
Postoj zadných končatín1,25strmý
šabľovité
Postoj zozadu0,93úzky
strmý
Sponka0,28plochý
jemná
Skóre končatín1,15strmý
široký
Predné upnutie vemena1,82slabé
dobrý
Zadná výška vemena2,68nízko
silné
Zadná šírka vemena2,70úzka
výrazný
Závesný väz0,84slabý
blízko
Hĺbka vemena1,18hlboké
blízko
Rozmiestnenie predných strukov0,91ďaleko
silné
Rozmiestnenie zadných strukov0,92ďaleko
plytké
Dĺžka strukov0,01krátke
dlhé
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 77
Dlhovekosť6,3
Pôrody1,7
Plodnosť dcér+0,7
Zabrezávanie u jalovíc+3,1
Zabrezávanie u kráv+2,0
Somatika2,81
Dislokácia slezu+0,8
Ketóza+1,9
Mastitída+4,2
Metritída+1,5
Zadržaná placenta-0,4