PEAK LEEDER

PEAK LEEDER

734HO00142
ARM-001
Dátum narodenia: 08.11.2020 Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť: 79% ALTAREAL MONEY x RIVETING x GUARANTEE

+952 lbs

T +0,12% +72 lbs
B +0,08% +54 lbs
BK: A2A2 KK: AB
PTAT: 1,8, Končatiny: 0,48, Vemeno: 1,86
-2 -1 0 1 2
Rámec+1,65malý
veľký
Konštitúcia+0,70slabá
hrubý
Hĺbka tela+0,71plytká
hlboká
Mliečny typ+1,58slabý
pevná
Sklon panvy-0,12zdvihnutá
zrazené
Šírka panvy+0,95úzka
široká
Postoj zadných končatín+0,80strmý
šabľovité
Postoj zozadu+0,54úzky
strmý
Sponka+0,71plochý
jemná
Skóre končatín+0,89strmý
široký
Predné upnutie vemena+2,43slabé
dobrý
Zadná výška vemena+2,81nízko
silné
Zadná šírka vemena+2,75úzka
výrazný
Závesný väz+0,16slabý
blízko
Hĺbka vemena+1,66hlboké
blízko
Rozmiestnenie predných strukov+0,58ďaleko
silné
Rozmiestnenie zadných strukov+0,32ďaleko
plytké
Dĺžka strukov-0,15krátke
dlhé
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 78
Dlhovekosť+3,6
Pôrody1,9
Plodnosť dcér+2,2
Úspešnosť inseminácie+5,2
Zabrezávanie u kráv+3,7
Somatika2,87
Ketóza+2,3
Mastitída+1,8
Metritída+0,9
Zadržaná placenta-0,5