PEAK MATTEO

PEAK MATTEO

734HO00133
AZE-011
Dátum narodenia: 20.04.2020 Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť: 80% ALTA ZAZLE x POSITIVE x MEDLEY

990 lbs

T +0,19% +93 lbs
B +0,07% +50 lbs
BK: A2A2 KK: BB
PTAT: 1,73, Končatiny: 0,2, Vemeno: 1,93
-2 -1 0 1 2
Rámec0,55malý
veľký
Konštitúcia0,02slabá
hrubý
Hĺbka tela0,17plytká
hlboká
Mliečny typ1,64slabý
pevná
Sklon panvy1,44zdvihnutá
zrazené
Šírka panvy0,38úzka
široká
Postoj zadných končatín-0,76strmý
šabľovité
Postoj zozadu0,10úzky
strmý
Sponka0,20plochý
jemná
Skóre končatín0,44strmý
široký
Predné upnutie vemena2,07slabé
dobrý
Zadná výška vemena2,62nízko
silné
Zadná šírka vemena3,17úzka
výrazný
Závesný väz0,64slabý
blízko
Hĺbka vemena0,84hlboké
blízko
Rozmiestnenie predných strukov0,95ďaleko
silné
Rozmiestnenie zadných strukov0,54ďaleko
plytké
Dĺžka strukov-0,92krátke
dlhé
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 78
Dlhovekosť4,6
Pôrody1,6
Plodnosť dcér+0,1
Zabrezávanie u jalovíc+1,1
Zabrezávanie u kráv+0,9
Somatika2,90
Konverzia krmiva+247
Mliečna horúčka+0,1
Dislokácia slezu+0,2
Ketóza+1,2
Mastitída+1,2
Metritída+2,2
Zadržaná placenta+0,6