Novinky

RZG prvýkrát s plemennou hodnotou zdravia

Na tohtoročné aprílové hodnoty chovu má vplyv niekoľko zmien:

1.preladenie celkovej chovnej hodnoty RZG

2.úpravy základných plemenných hodnôt

Po prvýkrát od roku 2008 sa zmenil výpočet RZG. Váha produkcie mlieka (RZM) sa znížila zo 45% na 36%, čím vysoko produkční plemeníci stratili svoje popredné miesta v nemeckej celkovej pemennej hodote RZG.

Plemenná hodnota zdravia(RZGesund) bola prvý krát integrovaná do RZG, ktorá aritmeticky získava svoju vlastnú váhu 18%. Spolu s ďalšími hodnotami za fines znaky a znakmi za menežment sa váha pre oblasť zdravia zvyšuje zo 40% na 49%. Váha pre exteriér ostávana konštantné na 15%, ale váha pre vemeno, končatiny a stavbu tela sa mení.

Porovnanie starých a nových hodnôt v RZG
Plemenné hodnotystaré RZGnové  RZGstaré RZGnové  RZG
RZM -plemenná hodnota mlieka45%36%Produkcia mlieka45%36%
RZGesund -plemenná hodnota zdravia0%18%  
RZN – dlhovekosť20%18%  
RZR – plodnosť dcér10%7%  
RZ- vitalita teliat0%3%  
RZKm -pôrody dcér3%1,50%  
RZKd- pôrody býk0%1,50%  
RZS – somatika7%0%Zdravie40%49%
Vemeno7,50%6,75%  
Končatiny7,50%5,25%  
Savba tela0%3%Exteriér15%15%

Významné zvýšenie rozšírenia chovnej hodnoty RZGesund a ďalšie mierne zvýšenie rozšírenia chovnej hodnoty RZE vedie tiež k celkovému zvýšeniu hodnôt RZG. Pretože preverení býci, ktorých dcéry už boli hodnotené, nemohli byť hodnotené na zdravie kvôli predtým chýbajúcim chovateľským hodnotám, sú kvôli uvedeným účinkom v porovnaní s genomickými býkmi v nevýhode. V prípade vysoko prevereného býka, akým je Osnabrücký SINUS (nemecké číslo 1 pre RZG v decembri 2020), sa uvedené hodnoty(vrátane základnej úpravy) znižjú o stratu 10 RZG bodov na RZG 145.(podľa staršieho prepočtu by mal RZG 155) Najneskôr o necelé štyri roky by už preverení býci nemali mať túto nevýhodu, takže rozdiel medzi najlepšími genomickými a najlepšími preverenými býkmi sa opäť zmenší.

Väčšie rozšírenie plemenných hodnôt je sprevádzané vyššou spoľahlivosťou plemenných hodnôt, čím sa kladné plemenné hodnoty ešte zvyšujú a negatívne hodnoty sa ešte zhoršujú. Preto je v zásade ťažšie nájsť bezchybné dcéry preverených býkov. Z dôvodu významného nárastu šírenia „RZGesund“ je skutočná váha zdravotných charakteristík, najmä v hornej časti genomických býkov, opäť výrazne silnejšia ako vyššie uvedená aritmetická váha 18%.

Víťazmi týchto zmien sú býci s vysokou plemennou hodnotou zdravia, so skvelými vlastnosťami v oblasti kondície a plodnosti a tiež s dobrými hodnotami pre vemeno, nohy a stavbu tela –  teda býci, ktorí špeciálnym spôsobom stelesňujú chovateľský cieľ Osnabrücku.

V súlade s vysokou úrovňou chovateľského pokroku v Nemecku a najmä v chovateľskej oblasti Osnabrück boli tento rok v apríli vykonané aj nasledujúce nezanedbateľné úpravy základných plemenných hodnôt:

RZG -6,1 RZM -3,0 RZE -3,4 RZ Geesund -4,3 RZN -1,8 RZS -1,3

        Tu vidíme, kde sa uberá vývoj chovu holsteina v Nemecku, ide o plemennú hodnotu zohladňujúcu nielen produkčné a exteriérové vlastnosti ale teraz aj plemennú hodnotu zdravia. Plemennú hodnotu zloženú z ďalších dvanástich hodnôt, ale čo je najdôležitejšie v jednej populácii s viac ako 2 mil. holsteinských kráv. Nie je to len zlepený index z rôznych znakov z rôznych populácii kráv s rôznymi plemennými hodnotami.

RZG sa teraz stal jedinou plemennou hodnotou, kde je viac zastúpené zdravie ako produkcia. Je to jediná správna cesta ako vybudovať dlhoveké, vysokoprodukčné stádo s najlepšími ekonomickými ukazovateľmi. Jediná cesta v chove holsteina ako zachovať plodnosť a zdravie dojníc, aby Vám dali viac ako len 2 teľatá za svoj život u Vás. A v tom je skrytý zisk vašej farmy.