CO-OP TRIPP

CO-OP TRIPP

734HOOO136
AZE-009
Dátum narodenia: 05.11.2020 Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť: 80% ALTAZAZZLE x FRAZED x RUBICON

1 342 lbs

T +0,09% +79 lbs
B +0,03% +51 lbs
BK: A2A2 KK: AB
PTAT: 1,23, Končatiny: -0,09, Vemeno: 1,72
-2 -1 0 1 2
Rámec0,59malý
veľký
Konštitúcia-0,23slabá
hrubý
Hĺbka tela-0,46plytká
hlboká
Mliečny typ0,60slabý
pevná
Sklon panvy1,34zdvihnutá
zrazené
Šírka panvy0,12úzka
široká
Postoj zadných končatín-0,14strmý
šabľovité
Postoj zozadu-0,52úzky
strmý
Sponka0,39plochý
jemná
Skóre končatín0,18strmý
široký
Predné upnutie vemena1,90slabé
dobrý
Zadná výška vemena2,18nízko
silné
Zadná šírka vemena2,07úzka
výrazný
Závesný väz0,88slabý
blízko
Hĺbka vemena1,55hlboké
blízko
Rozmiestnenie predných strukov0,99ďaleko
silné
Rozmiestnenie zadných strukov1,21ďaleko
plytké
Dĺžka strukov-1,05krátke
dlhé
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 78
Dlhovekosť6,4
Pôrody2,1
Plodnosť dcér+0,7
Zabrezávanie u jalovíc+0,3
Zabrezávanie u kráv+0,3
Somatika2,66
Konverzia krmiva+216
Dislokácia slezu+0,6
Ketóza+1,7
Mastitída+3,1
Metritída+2,1
Zadržaná placenta+0,3