DUKO

DUKO

562HO00085
SRE-061
Dátum narodenia: 25.11.2019 Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť: 81% CHARL x TOPSHOT x RUBICON

1 769 lbs

T +0,05% +81 lbs
B +0,03% +63 lbs
BK: A2A2 KK: AB
PTAT: 1,27, Končatiny: 0,42, Vemeno: 1,25
-2 -1 0 1 2
Rámec0,22malý
veľký
Konštitúcia-0,29slabá
hrubý
Hĺbka tela-0,16plytká
hlboká
Mliečny typ0,85slabý
pevná
Sklon panvy-0,18zdvihnutá
zrazené
Šírka panvy-0,17úzka
široká
Postoj zadných končatín0,49strmý
šabľovité
Postoj zozadu0,02úzky
strmý
Sponka0,09plochý
jemná
Skóre končatín0,59strmý
široký
Predné upnutie vemena1,62slabé
dobrý
Zadná výška vemena1,74nízko
silné
Zadná šírka vemena1,48úzka
výrazný
Závesný väz0,13slabý
blízko
Hĺbka vemena0,87hlboké
blízko
Rozmiestnenie predných strukov0,32ďaleko
silné
Rozmiestnenie zadných strukov0.21ďaleko
plytké
Dĺžka strukov-0,56krátke
dlhé
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 79
Dlhovekosť5,5
Pôrody1,6
Plodnosť dcér-0,6
Somatika2,71