ESSEX RDC

ESSEX RDC

NL 586947632
BKM-028
Dátum narodenia: 11/23/2017 Dcéry: 448, Stáda: 189, Spoľahlivosť: 97% ESPERANTO x FILOU x MADDOCK

900 kg

T -0,28% +5 kg
B -0,04% +27 kg
BK: A2A2 KK: BB
Mliečny typ: , Telesná stavba: 89, Končatiny: 119, Vemeno: 132
88 100 112 124
Rámec98malý
veľký
Mliečny charakter106jemný
hrubý
Hĺbka tela91plytká
hlboká
Pevnosť92slabá
pevná
Sklon panvy106zdvihnutá
zrazené
Šírka panvy88úzka
široká
Zauhlenie zadných končatín94strmé
šabľovité
Uhol paznechtu117plochý
strmý
Sponka118hrubá
jemná
Postoj zadných končatín95úzky
široký
Pohyb112zlý
dobrý
Zadné upnutie vemena130slabé
silné
Závesný väz107slabý
výrazný
Rozmiestnenie predných strukov123ďaleko
blízko
Rozmiestnenie zadných strukov107ďaleko
blízko
Hĺbka vemena121hlboké
plytké
Dĺžka strukov115krátke
dlhé
Dcéry: 396, Stáda: 156, Spoľahlivosť %: 96
Somatika119
Plodnosť dcér100
Dlhovekosť128
Pôrody106
Dojiteľnosť108
Konverzia krmiva124
Zdravie končatín111
Dermatitídy105
Dislokácia slezu109
Zdravie reprodukcie109
Odolnosť na mastitídy112
Vitalita teliat113