GENIUS

GENIUS

DE 0362097635
GWE-004
Dátum narodenia: 9/4/2019 Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť: 76% GYWER x TREND x SUPERSHOT

1 419 kg

T -0,14% +41 kg
B -0,10% +38 kg
BK: A1A2 KK: AB
Mliečny typ: , Telesná stavba: 115, Končatiny: 114, Vemeno: 133
88 100 112 124
Rámec115malý
veľký
Mliečny charakter102jemný
hrubý
Hĺbka tela108plytká
hlboká
Pevnosť108slabá
pevná
Sklon panvy108zdvihnutá
zrazené
Šírka panvy114úzka
široká
Zauhlenie zadných končatín94strmé
šabľovité
Uhol paznechtu108plochý
strmý
Sponka106hrubá
jemná
Postoj zadných končatín108úzky
široký
Pohyb109zlý
dobrý
Zadné upnutie vemena129slabé
silné
Závesný väz113slabý
výrazný
Rozmiestnenie predných strukov105ďaleko
blízko
Rozmiestnenie zadných strukov99ďaleko
blízko
Hĺbka vemena125hlboké
plytké
Dĺžka strukov108krátke
dlhé
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 74
Somatika118
Plodnosť dcér104
Dlhovekosť120
Pôrody113
Dojiteľnosť103
Konverzia krmiva111
RZrobot127
Zdravie končatín113
Dermatitídy117
Dislokácia slezu108
Zdravie reprodukcie112
Odolnosť na mastitídy106
Vitalita teliat101