GYPSY

GYPSY

DE 0359771123
BKM-029
Dátum narodenia: 12/8/2017 Dcéry: 342, Stáda: 154, Spoľahlivosť: 96% SOLO x SHEP x BALISTO

1 956 kg

T -0,26% +47 kg
B +0,02% +70 kg
BK: A2A2 KK: AB
Mliečny typ: , Telesná stavba: 107, Končatiny: 106, Vemeno: 103
88 100 112 124
Rámec104malý
veľký
Mliečny charakter109jemný
hrubý
Hĺbka tela99plytká
hlboká
Pevnosť103slabá
pevná
Sklon panvy104zdvihnutá
zrazené
Šírka panvy107úzka
široká
Zauhlenie zadných končatín116strmé
šabľovité
Uhol paznechtu90plochý
strmý
Sponka107hrubá
jemná
Postoj zadných končatín108úzky
široký
Pohyb110zlý
dobrý
Zadné upnutie vemena106slabé
silné
Závesný väz113slabý
výrazný
Rozmiestnenie predných strukov104ďaleko
blízko
Rozmiestnenie zadných strukov119ďaleko
blízko
Hĺbka vemena94hlboké
plytké
Dĺžka strukov104krátke
dlhé
Dcéry: 291, Stáda: 139, Spoľahlivosť %: 95
Somatika105
Plodnosť dcér101
Dlhovekosť112
Pôrody110
Dojiteľnosť97
Konverzia krmiva131
Zdravie končatín103
Dermatitídy97
Dislokácia slezu103
Zdravie reprodukcie102
Odolnosť na mastitídy106
Vitalita teliat95