HAYWARD

HAYWARD

DE0956373476
HRA-026
Dátum narodenia: 23.05.2021 Dcéry: 0, Spoľahlivosť: 83% HASTAG x WABAN x MANIGO

+1 291 kg

T -0,09% +46 kg
B -0,01% +45 kg
BK: A2A2 KK: AB
76 88 100 112 124
Rámec107
Osvalenie99
Končatiny109
Vemeno111
Veľkosť tela112malá
veľká
Dĺžka tela116krátka
dlhá
Šírka panvy99úzka
široká
Hĺbka tela98plytká
hlboká
Sklon panvy99zdvihnutá
sklonená
Postoj zadných končatín92strmé
šabľovité
Vyjadrenie pät. kĺbu103plný
suchý
Sponka103mäkká
strmá
Uhol paznechtu114nízky
vysoký
Predné štvrte - dĺžka92krátka
dlhá
Zadné štvrte - dĺžka111krátka
dlhá
Predné štvrte - upnutie111voľné
pevné
Závesný väz106uvoľnený
silný
Hĺbka vemena116hlboké
plytké
Dĺžka ceckov108krátka
dlhá
Hrúbka ceckov108tenké
hrubé
Rozmiestnenie predných strukov98ďaleko
blízko
Rozmiestnenie zadných strukov96ďaleko
blízko
Post. zadných ceckov97ďaleko
blízko
Čistota vemena104výrastky
čisté
Dcéry: 0, Spoľahlivosť %: 79
Prírastok117
Výťažnosť114
Zatriedenie108
Dlhovekosť115
Perzistencia107
Medzilaktačný nárast úžitkovosti107
Dojiteľnosť99
Zdravie vemena120
Plodnosť dcér104
Pôrody113
Pôrody dcéry104
Úspešnosť inseminácie-1%
Somatika122
Vitalita teliat113
Mastitída106
Cysty106
Správanie pri dojení95
Embryonálna mortalita98