HEISS

HEISS

DE0957165910
Dátum narodenia: 14.07.2021 Dcéry: 0, Spoľahlivosť: 84% HASTAG x DELL x VANSTEIN

+1 390 kg

T -0,16% +43 kg
B -0,08% +42 kg
BK: A2A2 KK: AB
76 88 100 112 124
Rámec100
Osvalenie103
Končatiny112
Vemeno129
Veľkosť tela104malá
veľká
Dĺžka panvy101krátka
dlhá
Šírka panvy96úzka
široká
Hĺbka tela95plytká
hlboká
Sklon panvy91zdvihnutá
sklonená
Postoj zadných končatín92strmé
šabľovité
Vyjadrenie pät. kĺbu111plný
suchý
Sponka102mäkká
strmá
Uhol paznechtu108nízky
vysoký
Predné štvrte - dĺžka101krátka
dlhá
Zadné štvrte - dĺžka104krátka
dlhá
Predné štvrte - upnutie104voľné
pevné
Závesný väz112uvoľnený
silný
Hĺbka vemena118hlboké
plytké
Dĺžka ceckov88krátka
dlhá
Hrúbka ceckov88tenké
hrubé
Rozmiestnenie predných strukov118ďaleko
blízko
Rozmiestnenie zadných strukov118außen
innen
Post. zadných ceckov120ďaleko
blízko
Čistota vemena105výrastky
čisté
Dcéry: 0, Spoľahlivosť %: 79
Prírastok117
Výťažnosť128
Zatriedenie110
Dlhovekosť135
Perzistencia106
Dojiteľnosť126
Zdravie vemena111
Plodnosť dcér107
Pôrody107
Pôrody dcéry108
Somatika105
Vitalita teliat109
Mastitída114
Cysty113