HIGHLAND

HIGHLAND

DE0956557550
Dátum narodenia: 11.05.2021 Dcéry: 0, Spoľahlivosť: 84% HASTAG x MINT x PASION

+1 425 kg

T -0,17% +43 kg
B -0,06% +45 kg
BK: A2A2 KK: AB
76 88 100 112 124
Rámec114
Osvalenie102
Končatiny117
Vemeno121
Veľkosť tela115malá
veľká
Dĺžka tela100krátka
dlhá
Šírka panvy109úzka
široká
Hĺbka tela108plytká
hlboká
Sklon panvy104zdvihnutá
sklonená
Postoj zadných končatín103strmé
šabľovité
Vyjadrenie pät. kĺbu109plný
suchý
Sponka109mäkká
strmá
Uhol paznechtu115nízky
vysoký
Predné štvrte - dĺžka101krátka
dlhá
Zadné štvrte - dĺžka104krátka
dlhá
Predné štvrte - upnutie104voľné
pevné
Závesný väz107uvoľnený
silný
Hĺbka vemena116hlboké
plytké
Dĺžka ceckov105krátka
dlhá
Hrúbka ceckov105tenké
hrubé
Rozmiestnenie predných strukov108ďaleko
blízko
Rozmiestnenie zadných strukov101ďaleko
blízko
Post. zadných ceckov111ďaleko
blízko
Čistota vemena104výrastky
čisté
Dcéry: 0, Spoľahlivosť %: 80
Prírastok119
Výťažnosť108
Zatriedenie102
Dlhovekosť114
Perzistencia105
Medzilaktačný nárast úžitkovosti104
Dojiteľnosť115
Zdravie vemena117
Plodnosť dcér101
Pôrody106
Pôrody dcéry99
Somatika116
Vitalita teliat106
Mastitída109
Cysty100
Správanie pri dojení100
Embryonálna mortalita104