MANIAC Pp

MANIAC Pp

DE0956563779
Dátum narodenia: 03.09.2021 Dcéry: 0, Spoľahlivosť: 84% METER Pp x SISYPHUS x HUTERA

+1 020 kg

T -0,09% +35 kg
B -0,09% +28 kg
BK: A1A2 KK: AA
76 88 100 112 124
Rámec96
Osvalenie98
Končatiny113
Vemeno111
Veľkosť tela98malá
veľká
Dĺžka tela95krátka
dlhá
Šírka panvy94úzka
široká
Hĺbka tela94plytká
hlboká
Sklon panvy108zdvihnutá
sklonená
Postoj zadných končatín90strmé
šabľovité
Vyjadrenie pät. kĺbu105plný
suchý
Sponka107mäkká
strmá
Uhol paznechtu104nízky
vysoký
Predné štvrte - dĺžka105krátka
dlhá
Zadné štvrte - dĺžka101krátka
dlhá
Predné štvrte - upnutie101voľné
pevné
Závesný väz108uvoľnený
silný
Hĺbka vemena109hlboké
plytké
Dĺžka ceckov103krátka
dlhá
Hrúbka ceckov103tenké
hrubé
Rozmiestnenie predných strukov103ďaleko
blízko
Rozmiestnenie zadných strukov105ďaleko
blízko
Post. zadných ceckov105ďaleko
blízko
Čistota vemena100výrastky
čisté
Dcéry: 0, Spoľahlivosť %: 78
Prírastok107
Výťažnosť118
Zatriedenie107
Dlhovekosť123
Perzistencia107
Medzilaktačný nárast úžitkovosti99
Dojiteľnosť97
Zdravie vemena114
Plodnosť dcér118
Pôrody111
Pôrody dcéry110
Úspešnosť inseminácie0
Somatika113
Vitalita teliat100
Mastitída109
Cysty102
Správanie pri dojení104
Embryonálna mortalita106