MGH PRIME

MGH PRIME

DE05.41272254
Dátum narodenia: 4/24/2021 Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť: 73% PROXIMO x HAGAR x FINDER

1 692 kg

T +0,21% +92 kg
B +0,03% +61 kg
BK: A2A2 KK: BB
Mliečny typ: , Telesná stavba: 109, Končatiny: 109, Vemeno: 110
88 100 112 124
Rámec109malý
veľký
Mliečny charakter113jemný
hrubý
Hĺbka tela112plytká
hlboká
Pevnosť101slabá
pevná
Sklon panvy89zdvihnutá
zrazené
Šírka panvy104úzka
široká
Zauhlenie zadných končatín111strmé
šabľovité
Uhol paznechtu102plochý
strmý
Sponka97hrubá
jemná
Postoj zadných končatín108úzky
široký
Pohyb111zlý
dobrý
Zadné upnutie vemena105slabé
silné
Závesný väz112slabý
výrazný
Rozmiestnenie predných strukov112ďaleko
blízko
Rozmiestnenie zadných strukov112ďaleko
blízko
Hĺbka vemena104hlboké
plytké
Dĺžka strukov99krátke
dlhé
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 70
Somatika109
Plodnosť dcér102
Dlhovekosť124
Pôrody105
Dojiteľnosť119
Konverzia krmiva132
RZrobot113
Zdravie končatín110
Dermatitídy109
Dislokácia slezu111
Zdravie reprodukcie107
Odolnosť na mastitídy112
Vitalita teliat101