N-V DUKAT

N-V DUKAT

526HO00090
HIO-001
Dátum narodenia: 03.04.2021 Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť: 80% HANIKO x DOC x MONTEREY

1 005 lbs

T -0.01% +35 lbs
B +0,04% +43 lbs
BK: A1A2 KK: BB
PTAT: 3,10, Končatiny: 1,35, Vemeno: 2,76
-2 -1 0 1 2
Rámec3,13malý
veľký
Konštitúcia1,00slabá
hrubý
Hĺbka tela1,44plytká
hlboká
Mliečny typ2,54slabý
pevná
Sklon panvy0,17zdvihnutá
zrazené
Šírka panvy2,38úzka
široká
Postoj zadných končatín0,53strmý
šabľovité
Postoj zozadu1,80úzky
strmý
Sponka2,55plochý
jemná
Skóre končatín1,90strmý
široký
Predné upnutie vemena3,27slabé
dobrý
Zadná výška vemena3,72nízko
silné
Zadná šírka vemena3,82úzka
výrazný
Závesný väz2,73slabý
blízko
Hĺbka vemena3,04hlboké
blízko
Rozmiestnenie predných strukov2,72ďaleko
silné
Rozmiestnenie zadných strukov2,74ďaleko
plytké
Dĺžka strukov-1,31krátke
dlhé
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 79
Dlhovekosť2,4
Pôrody2,6
Plodnosť dcér+0,7
Somatika3,01