OSTRETIN BENJI

OSTRETIN BENJI

CZ000863635053
YLO-001
Dátum narodenia: 12.09.2019 Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť: 82% YOLO x IMAX x YODER

1 463 lbs

T +0,27% +137 lbs
B +0,04% +58 lbs
BK: A2A2 KK: AB
PTAT: 1,34, Končatiny: 0,39, Vemeno: 1,54
-2 -1 0 1 2
Rámec0.65malý
veľký
Konštitúcia0.14slabá
hrubý
Hĺbka tela0.45plytká
hlboká
Mliečny typ1.58slabý
pevná
Sklon panvy0.37zdvihnutá
zrazené
Šírka panvy1.35úzka
široká
Postoj zadných končatín1.01strmý
šabľovité
Postoj zozadu0.6úzky
strmý
Sponka-0.26plochý
jemná
Skóre končatín0.56strmý
široký
Predné upnutie vemena1.31slabé
dobrý
Zadná výška vemena2.29nízko
silné
Zadná šírka vemena2.49úzka
výrazný
Závesný väz1.1slabý
blízko
Hĺbka vemena0.66hlboké
blízko
Rozmiestnenie predných strukov1.14ďaleko
silné
Rozmiestnenie zadných strukov1.39ďaleko
plytké
Dĺžka strukov-1.13krátke
dlhé
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 80
Dlhovekosť1,6
Pôrody2,7
Plodnosť dcér+1,2
Somatika3,01