PAOLO

PAOLO

AT743016574
PLI-011
Dátum narodenia: 13.05.2021 Dcéry: 0, Spoľahlivosť: 83% POSITIV x DIAMANT x WIKINGER

+751 kg

T +0,02% +33 kg
B +0,06% +32 kg
BK: A2A2 KK: BB
76 88 100 112 124
Rámec103
Osvalenie100
Končatiny107
Vemeno106
Veľkosť tela105malá
veľká
Dĺžka tela94krátka
dlhá
Šírka panvy97úzka
široká
Hĺbka tela99plytká
hlboká
Sklon panvy99zdvihnutá
sklonená
Postoj zadných končatín109strmé
šabľovité
Vyjadrenie pät. kĺbu113plný
suchý
Sponka103mäkká
strmá
Uhol paznechtu98nízky
vysoký
Predné štvrte - dĺžka99krátka
dlhá
Zadné štvrte - dĺžka103krátka
dlhá
Predné štvrte - upnutie103voľné
pevné
Závesný väz101uvoľnený
silný
Hĺbka vemena105hlboké
plytké
Dĺžka ceckov92krátka
dlhá
Hrúbka ceckov92tenké
hrubé
Rozmiestnenie predných strukov110ďaleko
blízko
Rozmiestnenie zadných strukov113ďaleko
blízko
Post. zadných ceckov106ďaleko
blízko
Čistota vemena98výrastky
čisté
Dcéry: 0, Spoľahlivosť %: 78
Prírastok102
Výťažnosť100
Zatriedenie97
Dlhovekosť115
Perzistencia98
Medzilaktačný nárast úžitkovosti108
Dojiteľnosť116
Zdravie vemena110
Plodnosť dcér108
Pôrody101
Pôrody dcéry104
Úspešnosť inseminácie+2%
Somatika107
Vitalita teliat105
Mastitída113
Cysty97
Správanie pri dojení99
Embryonálna mortalita110