PEAK JETT

PEAK JETT

734HO00153
Dátum narodenia: 13.10.2021 Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť: 79% ALTAMAGNIFIQUE x FORTINITE x MARIUS

1 337 lbs

T +0,11% +85 lbs
B +0,07% +61 lbs
BK: A2A2 KK: BB
PTAT: 1,57, Končatiny: 0,37, Vemeno: 1,59
-2 -1 0 1 2
Rámec0,49malý
veľký
Konštitúcia0,47slabá
hrubý
Hĺbka tela0,58plytká
hlboká
Mliečny typ1,44slabý
pevná
Sklon panvy1,17zdvihnutá
zrazené
Šírka panvy1,14úzka
široká
Postoj zadných končatín0,7strmý
šabľovité
Postoj zozadu0,11úzky
strmý
Sponka0,60plochý
jemná
Skóre končatín0,53strmý
široký
Predné upnutie vemena1,92slabé
dobrý
Zadná výška vemena1,89nízko
silné
Zadná šírka vemena2,40úzka
výrazný
Závesný väz0,86slabý
blízko
Hĺbka vemena1,00hlboké
blízko
Rozmiestnenie predných strukov1,49ďaleko
silné
Rozmiestnenie zadných strukov1,27ďaleko
plytké
Dĺžka strukov-1,79krátke
dlhé
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 76
Dlhovekosť6,4
Pôrody1,8
Plodnosť dcér+0,1
Zabrezávanie u jalovíc-0,3
Zabrezávanie u kráv1,2
Somatika2,65
Dislokácia slezu+0,3
Ketóza+1,8
Mastitída+4,4
Metritída+1,1
Zadržaná placenta+0,2