PEAK MAIN STAGE

PEAK MAIN STAGE

734HO00118
TRE-004
Dátum narodenia: 14.06.2019 Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť: 82% TIMBERLAKE x JEDI x BOMBERO

2 354 lbs

T -0,06% +72 lbs
B +0,01% +76 lbs
BK: A1A2 KK: AB
PTAT: 1,53, Končatiny: 0,36, Vemeno: 1,92
-2 -1 0 1 2
Rámec1,08malý
veľký
Konštitúcia0,38slabá
hrubý
Hĺbka tela0,71plytká
hlboká
Mliečny typ2,16slabý
pevná
Sklon panvy0,23zdvihnutá
zrazené
Šírka panvy1,19úzka
široká
Postoj zadných končatín-0,43strmý
šabľovité
Postoj zozadu-0,47úzky
strmý
Sponka+0,37plochý
jemná
Skóre končatín-0,02strmý
široký
Predné upnutie vemena+1,75slabé
dobrý
Zadná výška vemena+2,42nízko
silné
Zadná šírka vemena+3,26úzka
výrazný
Závesný väz+1,78slabý
blízko
Hĺbka vemena+0,82hlboké
blízko
Rozmiestnenie predných strukov+2,54ďaleko
silné
Rozmiestnenie zadných strukov+2,73ďaleko
plytké
Dĺžka strukov-0,60krátke
dlhé
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 80
Dlhovekosť5,5
Pôrody1,6
Plodnosť dcér+0,1
Zabrezávanie u jalovíc+1,9
Zabrezávanie u kráv+2,0
Somatika2,85
Dislokácia slezu+0,4
Ketóza+1,9
Mastitída+0,3
Metritída+1,9
Zadržaná placenta+0,5