SPARTACUS

SPARTACUS

AT804610768
SEG-001
Dátum narodenia: 03.01.2019 Dcéry: 0, Spoľahlivosť: 90% SEHRGUT x HERZSCHLAG x MANTON

+738 kg

T -0,10% +22 kg
B -0,09% +19 kg
BK: A2A2 KK: AA
76 88 100 112 124
Rámec96
Osvalenie93
Končatiny114
Vemeno125
Veľkosť tela99malá
veľká
Dĺžka tela105krátka
dlhá
Šírka panvy95úzka
široká
Hĺbka tela95plytká
hlboká
Sklon panvy92zdvihnutá
sklonená
Postoj zadných končatín95strmé
šabľovité
Vyjadrenie pät. kĺbu111plný
suchý
Sponka107mäkká
strmá
Uhol paznechtu105nízky
vysoký
Predné štvrte - dĺžka120krátka
dlhá
Zadné štvrte - dĺžka109krátka
dlhá
Predné štvrte - upnutie109voľné
pevné
Závesný väz119uvoľnený
silný
Hĺbka vemena110hlboké
plytké
Dĺžka ceckov113krátka
dlhá
Hrúbka ceckov113tenké
hrubé
Rozmiestnenie predných strukov119ďaleko
blízko
Rozmiestnenie zadných strukov114ďaleko
blízko
Post. zadných ceckov127ďaleko
blízko
Čistota vemena102výrastky
čisté
Dcéry: 0, Spoľahlivosť %: 86
Prírastok103
Výťažnosť97
Zatriedenie98
Dlhovekosť129
Perzistencia92
Medzilaktačný nárast úžitkovosti102
Dojiteľnosť113
Zdravie vemena107
Plodnosť dcér117
Pôrody115
Pôrody dcéry100
Somatika107
Vitalita teliat119
Mastitída102
Cysty111
Mliečna horúčka104
Správanie pri dojení106
Embryonálna mortalita109