SUNRISE

SUNRISE

DE0953196995
SYS-001
Dátum narodenia: 29.11.2017 Dcéry: 265, Spoľahlivosť: 97% SISYPHUS x MINT x HUTERA

+1 168 kg

T -0,19% +31 kg
B -0,15% +27 kg
BK: A2A2 KK: BB
76 88 100 112 124
Rámec103
Osvalenie105
Končatiny103
Vemeno110
Veľkosť tela98malá
veľká
Dĺžka panvy108krátka
dlhá
Šírka panvy112úzka
široká
Hĺbka tela105plytká
hlboká
Sklon panvy100zdvihnutá
sklonená
Postoj zadných končatín100strmé
šabľovité
Vyjadrenie pät. kĺbu95plný
suchý
Sponka105mäkká
strmá
Uhol paznechtu110nízky
vysoký
Predné štvrte - dĺžka101krátka
dlhá
Zadné štvrte - dĺžka105krátka
dlhá
Predné štvrte - upnutie105voľné
pevné
Závesný väz113uvoľnený
silný
Hĺbka vemena101hlboké
plytké
Dĺžka ceckov96krátka
dlhá
Hrúbka ceckov96tenké
hrubé
Rozmiestnenie predných strukov107ďaleko
blízko
Rozmiestnenie zadných strukov110außen
innen
Post. zadných ceckov108ďaleko
blízko
Čistota vemena101výrastky
čisté
Dcéry: 135, Spoľahlivosť %: 95
Prírastok120
Výťažnosť98
Zatriedenie114
Dlhovekosť105
Perzistencia101
Dojiteľnosť109
Zdravie vemena112
Plodnosť dcér105
Pôrody112
Pôrody dcéry107
Zabrezávanie u jalovíc+2%
Somatika113
Vitalita teliat102
Mastitída106
Cysty102
Mliečna horúčka107