VZOD DAVIS

VZOD DAVIS

526HO00098
Dátum narodenia: 24.11.2021 Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť: 79% TAOS x DYNAMO x GYMNAST

1 789 lbs

T -0,02% 64 lbs
B -0,01% +54 lbs
BK: A2A2 KK: BB
PTAT: 1,34, Končatiny: 0,95, Vemeno: 1,41
-2 -1 0 1 2
Rámec1,52malý
veľký
Konštitúcia0,89slabá
hrubý
Hĺbka tela0,38plytká
hlboká
Mliečny typ0,29slabý
pevná
Sklon panvy-0,15zdvihnutá
zrazené
Šírka panvy1,18úzka
široká
Postoj zadných končatín-0,56strmý
šabľovité
Postoj zozadu1,59úzky
strmý
Sponka1,45plochý
jemná
Skóre končatín1,08strmý
široký
Predné upnutie vemena1,48slabé
dobrý
Zadná výška vemena1,79nízko
silné
Zadná šírka vemena2,12úzka
výrazný
Závesný väz1,35slabý
blízko
Hĺbka vemena1,46hlboké
blízko
Rozmiestnenie predných strukov0,93ďaleko
silné
Rozmiestnenie zadných strukov1,20ďaleko
plytké
Dĺžka strukov0,32krátke
dlhé
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 77
Dlhovekosť5,0
Pôrody2,4
Plodnosť dcér+0,3
Somatika2,83