WAYFAIR

WAYFAIR

DE0956089695
WLE-023
Dátum narodenia: 31.03.2021 Dcéry: 0, Spoľahlivosť: 83% WAALKES Pp* x DREAM x MONUMENTAL

+1 413 kg

T -0,25% +35 kg
B +0,01% +51 kg
BK: A2A2 KK: AA
76 88 100 112 124
Rámec104
Osvalenie99
Končatiny103
Vemeno106
Veľkosť tela106malá
veľká
Dĺžka panvy105krátka
dlhá
Šírka panvy97úzka
široká
Hĺbka tela101plytká
hlboká
Sklon panvy95zdvihnutá
sklonená
Postoj zadných končatín104strmé
šabľovité
Vyjadrenie pät. kĺbu100plný
suchý
Sponka99mäkká
strmá
Uhol paznechtu101nízky
vysoký
Predné štvrte - dĺžka97krátka
dlhá
Zadné štvrte - dĺžka117krátka
dlhá
Predné štvrte - upnutie117voľné
pevné
Závesný väz108uvoľnený
silný
Hĺbka vemena95hlboké
plytké
Dĺžka ceckov89krátka
dlhá
Hrúbka ceckov89tenké
hrubé
Rozmiestnenie predných strukov113ďaleko
blízko
Rozmiestnenie zadných strukov102außen
innen
Post. zadných ceckov104ďaleko
blízko
Čistota vemena99výrastky
čisté
Dcéry: 0, Spoľahlivosť %: 78
Prírastok116
Výťažnosť106
Zatriedenie105
Dlhovekosť111
Perzistencia91
Dojiteľnosť111
Zdravie vemena113
Plodnosť dcér117
Pôrody107
Pôrody dcéry106
Somatika113
Vitalita teliat99
Mastitída112
Cysty111