WAYFAIR

WAYFAIR

DE0956089695
WLE-023
Dátum narodenia: 31.03.2021 Dcéry: 0, Spoľahlivosť: 83% WAALKES Pp* x DREAM x MONUMENTAL

+1 241 kg

T -0,22% +31 kg
B +0,02% +46 kg
BK: A2A2 KK: AA
76 88 100 112 124
Rámec104
Osvalenie98
Končatiny103
Vemeno105
Veľkosť tela106malá
veľká
Dĺžka tela101krátka
dlhá
Šírka panvy96úzka
široká
Hĺbka tela101plytká
hlboká
Sklon panvy96zdvihnutá
sklonená
Postoj zadných končatín103strmé
šabľovité
Vyjadrenie pät. kĺbu101plný
suchý
Sponka99mäkká
strmá
Uhol paznechtu100nízky
vysoký
Predné štvrte - dĺžka96krátka
dlhá
Zadné štvrte - dĺžka116krátka
dlhá
Predné štvrte - upnutie116voľné
pevné
Závesný väz108uvoľnený
silný
Hĺbka vemena95hlboké
plytké
Dĺžka ceckov88krátka
dlhá
Hrúbka ceckov88tenké
hrubé
Rozmiestnenie predných strukov111ďaleko
blízko
Rozmiestnenie zadných strukov103ďaleko
blízko
Post. zadných ceckov104ďaleko
blízko
Čistota vemena99výrastky
čisté
Dcéry: 0, Spoľahlivosť %: 79
Prírastok120
Výťažnosť107
Zatriedenie105
Dlhovekosť107
Perzistencia89
Medzilaktačný nárast úžitkovosti94
Dojiteľnosť112
Zdravie vemena111
Plodnosť dcér117
Pôrody105
Pôrody dcéry106
Somatika111
Vitalita teliat98
Mastitída112
Cysty111
Správanie pri dojení107
Embryonálna mortalita106