WKM BELUGA

WKM BELUGA

DE 0363376725
BBE-001
Dátum narodenia: 10/2/2020 Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť: 73% BEST BENZ x PADAWAN x KERRIGAN

1 359 kg

T +0,02% +57 kg
B +0,07% +55 kg
BK: A2A2 KK: AB
Mliečny typ: , Telesná stavba: 87, Končatiny: 110, Vemeno: 111
88 100 112 124
Rámec91malý
veľký
Mliečny charakter99jemný
hrubý
Hĺbka tela92plytká
hlboká
Pevnosť94slabá
pevná
Sklon panvy79zdvihnutá
zrazené
Šírka panvy97úzka
široká
Zauhlenie zadných končatín91strmé
šabľovité
Uhol paznechtu106plochý
strmý
Sponka102hrubá
jemná
Postoj zadných končatín111úzky
široký
Pohyb107zlý
dobrý
Zadné upnutie vemena112slabé
silné
Závesný väz101slabý
výrazný
Rozmiestnenie predných strukov108ďaleko
blízko
Rozmiestnenie zadných strukov99ďaleko
blízko
Hĺbka vemena103hlboké
plytké
Dĺžka strukov110krátke
dlhé
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 70
Somatika118
Plodnosť dcér121
Dlhovekosť130
Pôrody108
Dojiteľnosť104
Konverzia krmiva141
RZrobot121
Zdravie končatín102
Dermatitídy95
Dislokácia slezu112
Zdravie reprodukcie111
Odolnosť na mastitídy109
Vitalita teliat101