YOLO

YOLO

734HO00091
MGL-052
Dátum narodenia: 07.16.2017 Dcéry: 841, Stáda: 192, Spoľahlivosť: 95% BANDERAS x MERIDIAN x ROBUST

+982 lbs

T +0,24% +106 lbs
B +0,04% +41 lbs
BK: A2A2 KK: BB
PTAT: 1,8, Končatiny: 0,95, Vemeno: 2,55
-2 -1 0 1 2
Rámec-0,7malý
veľký
Konštitúcia-0,43slabá
hrubý
Hĺbka tela-0,37plytká
hlboká
Mliečny typ+0,53slabý
pevná
Sklon panvy+0,79zdvihnutá
zrazené
Šírka panvy+1,84úzka
široká
Postoj zadných končatín+1,34strmý
šabľovité
Postoj zozadu+1,14úzky
strmý
Sponka-0,49plochý
jemná
Skóre končatín+0,93strmý
široký
Predné upnutie vemena+2,68slabé
dobrý
Zadná výška vemena+2,97nízko
silné
Zadná šírka vemena+2,71úzka
výrazný
Závesný väz+1,68slabý
blízko
Hĺbka vemena+1,89hlboké
blízko
Rozmiestnenie predných strukov+1,72ďaleko
silné
Rozmiestnenie zadných strukov2.04ďaleko
plytké
Dĺžka strukov-1,12krátke
dlhé
Dcéry: 326, Stáda: 85, Spoľahlivosť %: 97
Dlhovekosť+3,0
Pôrody2,3
Plodnosť dcér-0,7
Úspešnosť inseminácie+3,5
Zabrezávanie u kráv-0,1
Somatika2,84
Mliečna horúčka+0,1
Dislokácia slezu+0,3
Ketóza+1,5
Mastitída+2,7
Metritída0
Zadržaná placenta-0,4